Følg

Hva er et underledd?

Underledd er en samlebetegnelse for regional- og lokalledd. En juridisk selvstendig enhet som organisatorisk og/eller gjennom vedtekter har tilknytning til lokalledd, regionalledd og/eller et sentralledd.

Underledd som er tilknyttet et sentralledd kan ikke søke på selvstendig grunnlag.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk