Følg

Hvorfor er det forskjell mellom «oversikt over hvem som får kompensasjon, og tildelt beløp» og faktisk mottatt kompensasjon?

Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til regional- og lokalledd.

Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk