Følg

Er det straffbart å satse pengar på utanlandske nettspel?

Nei, det er ikkje straffbart å spele på utanlandske nettstader. Likevel er det forbode for norske bankar å overføre pengar til og frå speleselskap som ikkje har løyve til å tilby pengespel her i landet.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk