Følg

Korleis klagar eg på vedtak i Lotteritilsynet?

Du kan klage på enkeltvedtak i lotterisaker. I så fall må du sende klagen til oss innan tre veker etter at vedtaket er gjort, og så vurderer vi saka på nytt. Får du ikkje medhald, sender vi klagen vidare til Lotterinemnda som er klageorgan.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk