Følg

Kan jeg som oppretter sitte i styret?

Ja, men det er en avgrensning. Ifølge stiftelsesloven § 27 kan ikke den som har avgitt grunnkapital til stiftelsen, samt blant andre nærstående til denne, være de eneste medlemmene av styret.

Loven stiller derfor krav til at styret må ha minst ett eksternt medlem.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk