Følg

Er det lov å arrangere vinlotteri?

Alkoholhaldige drikkevarer er som hovudregel ulovlege som gevinst i lotteri. Unntak gjeld i private lotteri og møtelotteri der allmenta ikkje har tilgjenge. Det er ein føresetnad at det dreier seg om ein liten arbeidsplass, eit kor, ein syklubb eller liknande, og at berre dei som tilhøyrer den lukka gruppa av tilsette, venner eller medlemmer deltek.

Så sant lotteriet ikkje er hovudhensikta med møtet der vinlotteriet blir arrangert,vil eit slikt vinlotteri ikkje medføre krav om lotteriløyvve eller melding til Lotteritilsynet.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk