Følg

Må eg ha løyve for å arrangere lotteri?

Du må ha løyve for å arrangere bingo. Det same gjeld for større lotteri med omsetning på 200 000 kroner eller meir per år.

For mindre lotteri under denne omsetningsgrensa er det tilstrekkeleg med melding til Lotteritilsynet.

Basar, som er den enklaste lotteriforma, krev verken løyve eller melding.

Les meir om kven som kan ha lotteri

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk