Følg

Kva er ein lotteriverdig organisasjon

Ein lotteriverdig organisasjon er ei foreining eller ein organisasjon som godkjend av Lotteritilsynet.

Slike organisasjonar må ha eit humanitært eller samfunnsnyttig formål. Typiske eksempel er organisasjonar med aktivitetar for barn og unge som idrettslag, kor, skulemusikk, speidaren, og interesseorganisasjonar som Røde Kors, sanitetsforeiningar og revmatikarforeiningar. Sjå kva plikter ein lotteriverdig organisasjon har.

Du må ha godkjenning som lotteriverdig organisasjon før du kan få løyve til å arrangere bingo eller stort lotteri.

Les meir om kven som kan ha lotteri og bingo.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk