Følg

Kan vi arrangere eit gratislotteri?

Ja, dersom det ikkje kostar noko å delta kan du arrangere eit gratislotteri utan løyve.

Tre faktorar må vere til stades for at det skal vere eit lotteri:

  • det må koste noko å delta,
  • det må vere heilt eller delvis tilfeldig kven som vinn
  • det må vere ein gevinst
»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk