Følg

Kven kan arrangere basar?

Alle kan arrangere basar utan løyve. Det er likevel ein føresetnad at basaren blir gjennomførd på eit eige arrangement, og at lodd ikkje blir selde på førehand.

Tradisjonelle kakelotteri og bøttelotteri som blir trekte med ein gong blir også rekna som basar. Slike lotteri må gjennomførast i løpet av ein dag, og loddprisen kan ikkje overstige 5 kroner.

Les meir om basar

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk