Følg

Er det reglar for gevinstar i smålotteri?

Det er ingen regel for gevinststorleik i smålotteri slik som det er i store lotteri. Lotteritilsynet tilrår likevel at verdien av gevinstane utgjer minst 25 prosent av omsetninga.

Det er generelt ikkje lov å ha alkoholhaldige drikkevarer eller levande dyr som gevinst i lotteri, men det er visse unntak for møtelotteri. I smålotteri er det heller ikkje lov å ha pengar som gevinst.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk