Følg

Kva er ein pyramide?

Ein pyramide er eit salssystem der inntektene kjem frå verving av nye medlemer inn i systemet.  Dersom meir enn halvparten av inntektene kjem frå slik verving, blir systemet rekna som ein ulovleg pyramide.

Kjem meir enn halvparten av inntektene frå sal av reelle varer eller tenester, er det ikkje rekna for å vere ein pyramide.

Lotterilova slår fast at det er ulovleg å starte, drive, utbre og delta i ulovlege pyramidar.

Les meir om pyramidespel.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk