Følg

Kan vi søke om unntak fra plikten til å betale registreringsgebyr og årlig avgift?

Registreringsgebyr 
Når du registrerer en alminnelig stiftelse for første gang, må du betale et gebyr,( jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd, og forskrift av 21.12.2004 § 3). Gebyret blir fastsatt med utgangspunkt i den samlede egenkapitalen til stiftelsen (dvs. grunnkapital + ev. annen egenkapital). Dette er basert på opplysninger du gir ved registrering. Gebyret skal betales til Stiftelsestilsynet.

Dersom du registrerer en næringsdrivende stiftelse, skal registreringsgebyret betales til Foretaksregisteret.

Årlig avgift
Alle stiftelser som har en samlet egenkapital på over 100 000 kr, skal betale en årlig avgift. Denne avgiften gjelder for de stiftelsene som er registrerte i Stiftelsesregisteret per 1. januar i avgiftsåret, (jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd, og forskrift av 21.12.2004 § 4).

Avgiften blir fastsatt på grunnlag av egenkapitalen slik den går fram av det sist innsendte årsregnskap i Regnskapsregisteret.
Stiftelsestilsynet gir ingen unntak fra plikten til å betale årlig avgift. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

 

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk