Følg

Hvor skal vi sende årsregnskapet?

Stiftelser har regnskapsplikt, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 10. I tillegg har stiftelser revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1.

Du skal ikke sende årsregnskapet til Stiftelsestilsynet. I stedet skal du sende årsregnskapet med årsmelding og revisjonsmelding via Altinn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Dette må du gjøre senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet, jf. regnskapsloven § 8-2 første ledd.

Fra 1. januar 2015 kan regnskap kun sendes inn elektronisk via Altinn.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk