Følg

Hva er et beslagsforbud?

Beslagsforbud vil si at det ved utlegg eller konkurs ikke kan søkes dekning i verdiene.

Beslagsforbud kan omfatte gjeld som mottakeren har pådratt seg før overdragelsen blir gjennomført, jf. dekningsloven § 3-1. Det kan også være gjeld som mottakeren pådrar seg etter at overdragelsen er gjennomført, jf. dekningsloven § 3-2.

Beslagsforbudet innebærer at det må oppnevnes tillitsmann. Det medfører også begrensninger i hvordan mottaker kan bruke pengene, jf. dekningsloven § 3-7

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk