Følg

Hva er et samvirkeforetak?

Med samvirkeforetak mener vi vanligvis en sammenslutning som har til hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene. Det skjer gjennom deres deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på lignende måter. Det er følgende forutsetninger:

  • Avkastningen, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på grunnlag av deres del av omsetningen med sammenslutning.
  • Ingen av medlemmene har personlig ansvar for sammenslutningen sine forpliktelser.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk