Følg

Kan Stiftelsestilsynet oppheve en ektepakt om særeie som jeg og ektefellen har inngått?

Nei, ektepakter mellom ektefeller må avvikles etter reglene i ekteskapsloven. Dersom særeie er bestemt av tredjemann ved gave eller testament, kan dere søke Stiftelsestilsynet om å få opphevet bestemmelsen. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk