Følg

Jeg ønsker å oppheve en urådighetsklausul, men den som vedtok klausulen er død. Må jeg innhente uttalelse fra vedkommende sine slektninger?

Ja, om mulig skal det innhentes uttalelse fra slektninger og andre som har stått vedkommende nær. Det gjelder også fra andre som berøres av omdanningen. Dersom uttalelser ikke er innhentet, er det viktig å forklare i søknaden hvorfor dette ikke er mulig. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk