Følg

Hvilke urådighetsklausuler/heftelser kan Stiftelsestilsynet oppheve/endre?

De typiske urådighetsklausulene eller heftelsene som Stiftelsestilsynet kan oppheve eller endre er:

  • Forbud mot å selge eiendommen.
  • Forbud mot å pantsette eiendommen.
  • Forbud mot å dele eiendommen.
  • Forbud mot å selge der salgskretsen ikke er klart definert - eiendommen kan ikke selges ut av slekten.
  • Særeie bestemt av giver eller arvelater.

En søknad om oppheving av slike heftelser kan bare behandles av oss dersom den som har opprettet klausulen ikke lenger lever/eksisterer, og det heller ikke finnes personlige rettighetshavere som kan samtykke til oppheving.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk