Følg

Skal Stiftelsestilsynet ha kopi av årsregnskapet?

Nei. Stiftelsestilsynet skal ikke ha kopi. Regnskap skal kun sendes til Regnskapsregisteret. 
Fristen for innsendelse er senest 1 måned etter at det er fastsatt i styret. Regnskap skal leveres via Altinn og siste frist for innsending er 31. juli.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk