Følg

Skal revisor bekrefte kapitaløkning?

Grunnkapitalen i en stiftelse kan forhøyes på to måter:
Den ene er ved overførsel fra annen egenkapital. Den andre er ved at stiftelsen blir tilført en gave etter opprettelsen, f.eks. ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon som brukes til å forhøye grunnkapitalen, jfr. stiftelsesloven § 16 første ledd bokstavene a og b.

Dersom grunnkapitalen forhøyes ved overførsel fra annen egenkapital, behøver ikke dette bekreftes av revisor.  Dersom grunnkapitalen forhøyes ved at stiftelsen blir tilført en gave skal dette bekreftes av revisor, jfr. stiftelsesloven § 16 annet ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.  

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk