Følg

Vedtektene sier at en del av overskuddet skal legges til grunnkapitalen hvert år, hvordan går vi fram?

Vedtekter for mange stiftelser fastsetter at en bestemt del av overskuddet (avkastning på kapital) skal avsettes til grunnkapitalen. Konsekvensen av dette er at stiftelsen må melde kapitaløkning til Stiftelsestilsynet hvert år, samt endre vedtektene, jf. Stiftelseslova § 10 første ledd bokstav e) og § 16.

Stiftelsestilsynet får ofte spørsmål om det er nødvendig å foreta denne disponeringingen hvert år. Stiftelsestilsynet har åpnet for at man kan søke om vedtektsendring på dette punktet.

Stiftelsen kan søke om endring fra årlig avsetting til periodisk avsetting. Man kan for eksempel ha en egenkapitalkonto som kalles ”fond for framtidig økning av grunnkapitalen” under opptjent egenkapital, jfr. oppstillingsplan for balansen i regnskapsloven § 6-2 CII pkt. 1.

Styret må så med visse mellomrom (for eksempel hvert 3-5 år) foreta økning i grunnkapitalen ved overføring fra fondet (annen egenkapital). Vedtektene må tilpasses den praksis som stiftelsen velger.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

 

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk