Følg

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning?

Spørsmålet må besvares individuelt for den enkelte stiftelse. Det er mange faktorer som spiller inn på hvordan en stiftelse skal forvalte kapitalen. Blant annet vil det avhenge av formålet til stiftelsen.

Videre er det knyttet forskjellig risiko til forskjellige investeringer. Stiftelsesloven § 18 pålegger styret å forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte. Forvaltningen skal være slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

I stedet for å ta inn en bestemmelse med spesifikke krav til plasseringsmåte, valgte lovgiver å ta inn et «forsvarlighetskrav» der en tar både hensyn til sikkerheten for investeringen og muligheten for avkastning.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk