Følg

Vi har valgt nytt styre. Hvordan skal vi registrere det nye styret?

Styreendring meldes til Brønnøysundregistrene.  Dette gjøres (elektronisk) via Altinn på samordnet registermelding. Kopi av underskrevet styreprotokoll som viser valg på nye styremedlemmer må legges ved.

Styremedlemmene, både gamle og nye, må godkjenne registreringen eller det må sendes inn villighetserklæringer fra de valgte medlemmene. Alternativt kan nytt styre meldes inn ved å sende samordnet registermelding pr post. Villighetserklæring kan gis ved at hele styret signerer blanketten. Kopi av styreprotokoll sendes med. 

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk