Følg

Kan daglig leder være medlem eller leder av styret?

Daglig leder kan være medlem av styret og velges til styreleder dersom ikke annet følger av vedtektene. For næringsdrivende stiftelser med grunnkapital på tre millioner kroner eller mer kan daglig leder ikke velges til styreleder, jf. stiftelsesloven § 34.

Selv om daglig leder ikke er medlem av styret, har daglig leder i utgangspunktet rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, jf. stiftelsesloven § 31.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk