Følg

Kan alle urådighetsklausuler/ heftelser på en eiendom oppheves av Stiftelsestilsynet ?

Nei, § 55 gir bare hjemmel til å oppheve heftelser som ikke er satt til fordel for en eller flere bestemte rettshavere som kan samtykke til oppheving.
Dette gjelder også heftelser som eier eller rettshaver ikke har adgang til å oppheve på egen hånd. Bestemmelsen kan heller ikke benyttes der oppheving eller endring av heftelsen er regulert i annet rettsgrunnlag, som for eksempel servituttlova eller løysingslova.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk