Følg

Kan Stiftelsestilsynet slette heftelser i Grunnboken?

Nei, Stiftelsestilsynet opphever bare det underliggende rettsforholdet, f.eks. bestemmelse i skjøte eller testament.
For å få slettet heftelsen i Grunnboken må vårt vedtak sendes Statens Kartverk sammen med begjæring om sletting.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk