Følg

Vi har en eiendom som er mitt særeie. Jeg ønsker at min ektefelle skal bli eier på lik linje med meg. Hva skal jeg gjøre?

Stiftelsestilsynet kan ta stilling til en konkret søknad om omdanning av særeie. At særeie opphører, er imidlertid ikke ensbetydende med at begge ektefellene blir eiere av formuesgodet.
Begrepene særeie og felleseie har først og fremst betydning ved delingen av boet etter ekteskapets opphør. At ektefeller har felleseie, er ikke ensbetydende med at ektefellene eier formuesgodene i lag (sameie).  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utgitt veilederen «Det økonomiske forholdet mellom ektefeller». I veilederen er begrepene særeie, felleseie og sameie forklart nærmere. I tillegg inneholder veilederen annen nyttig informasjon om formuesforholdet mellom ektefeller.

Stiftelsestilsynet kan for øvrig ikke gi råd til privatpersoner om hvordan formuesforholdet mellom ektefellene kan eller bør ordnes. Dersom du har spørsmål om ordningen av formuesforholdet mellom deg og din ektefelle eller spørsmål om arv mv., anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat eller annen jurist, fortrinnsvis med erfaring fra arve- og familierettens område.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding. 

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk