Følg

Må vi sende inn dokumentasjon på at stiftelsen har delt ut resterende midler?

Etter at Stiftelsestilsynet har fattet vedtak om opphevelse av stiftelsen, skal avviklingsstyret sende inn revidert avviklingsregnskap til oss.

I avviklingsregnskapet skal det gå fram at midlene er blitt delt ut i tråd med det vedtak som er fattet av stiftelsens styre og godkjent av Stiftelsestilsynet. Ytterligere dokumentasjon for utdeling av resterende midler er ikke nødvendig.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk