Følg

Må det innhentes uttalelse fra oppretter ved søknad om oppheving?

Før styret fatter vedtak om oppheving av stiftelsen, skal oppretteren gis mulighet til å uttale seg om oppheving og bruk av resterende midler.

Hvis oppretteren er død, skal det om mulig innhentes uttalelse fra slektninger og andre som har stått han eller henne nær, og fra organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som berøres av omdanningen.

Det er tilstrekkelig at styret legger fram dokumentasjon på at oppretter har fått mulighet til å gi uttalelse innen en gitt frist. Dersom det ikke er mulig å innhente uttalelse fra oppretter skal dette forklares.

Se hjelpeskjema som skal brukes ved søknad om avvikling.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk