Følg

Når blir stiftelsen slettet fra de ulike registre?

Når Stiftelsestilsynet har mottatt revidert avviklingsregnskap og fattet vedtak om sletting av stiftelsen, vil stiftelsen bli slettet i Stiftelsesregisteret.

Stiftelsestilsynet sender kopi av vårt vedtak om sletting til Brønnøysundregistrene. På bakgrunn av denne oversendelsen vil stiftelsen bli slettet fra Enhetsregisteret, og eventuelt også Foretaksregisteret, når saken er ferdigbehandlet der.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk