Følg

Hva er et avviklingsregnskap?

Avviklingsregnskapet er en oversikt over stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, som inneholder en balanse med sikte på avvikling av stiftelsen.

Avviklingsregnskapet skal vise at stiftelsens forpliktelser er gjort opp, og at resterende midler er utbetalt.

Det skal gå fram av det reviderte avviklingsregnskapet at balansen går i null, og at midlene er delt ut i tråd med tidligere vedtak i styret om utdeling av resterende midler.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk