Følg

Vi mener det vil være mer hensiktsmessig å drive stiftelsens virksomhet gjennom en annen organisasjonsform. Er det mulig?

En stiftelse er selveiende og statisk. Dette setter klare begrensninger for mulighetene til å overføre virksomhet til et annet rettssubjekt, slik man derimot kan gjøre i et aksjeselskap eller en forening.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk