Følg

Må vi ha registrert eller statsautorisert revisor?

Stiftelsen kan velge om dere vil bruke en registrert revisor eller en statsautorisert revisor.

Dersom en eller flere kommuner eller fylkeskommuner har rett til å velge eller oppnevne et flertall i styret, kan kommune- og fylkesrevisjonen velges som stiftelsens revisor. 

Det samme gjelder i tilfeller der stiftelsens virksomhet i vesentlig grad er basert på tilskudd eller bevilgning fra kommune eller fylkeskommune som nevnt.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk