Følg

Når må nyregistrerte stiftelser levere årsregnskap?

Stiftelser som er stiftet før 1. juli må levere årsregnskap for stiftelsesåret.

Stiftelser som er opprettet 1. juli eller senere får utvidet regnskapsperiode fra opprettelsen av stiftelsen til 31. desember det påfølgende år,  jf. Regnskapsloven § 1-7.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk