Følg

Hva er bundet grunnkapital?

I alminnelige stiftelser kan vedtektene fastsette at grunnkapital er bundet.

Dersom grunnkapitalen i en stiftelse er bundet, så kan den ikke anvendes til utdelinger (stiftelsen kan eventuelt søke om endring av vedtektene). Det er også vanlig at det gjøres avsetninger fra deler av årsresultatet til stiftelsen, til den bundne grunnkapitalen.

Endring av vedtekter regnes som omdanning, og er regulert av stiftelsesloven kapittel 6. Ved omdanning kreves søknad til Stiftelsestilsynet i tråd med vilkårene i loven, og godkjenning av endringene hos oss.

 Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk