Følg

Kan grunnkapitalen være lavere enn kr. 100 000?

Minstekravet til grunnkapital i en alminnelig stiftelse er kr 100 000.
Stiftelsestilsynet kan gjøre unntak fra kravet om 100 000, men ifølge forarbeidene kan denne ikke settes lavere enn kr 50 000,-.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk