Følg

Hvordan får vi stilt grunnkapitalen til stiftelsens selvstendige rådighet uten organisasjonsnummer?

Før registrering av nyopprettet stiftelse skal revisor avgi en erklæring om at hele grunnkapitalen er stilt til stiftelsens selvstendige rådighet. 

Bankene kan ha noe forskjellige rutiner for oppretting av bankkonto når stiftelsen ennå ikke har fått organisasjonsnummer.

Normalt aksepterer bankene en kopi av stiftelsesdokumentet før de oppretter en konto som dere betaler inn pengene til. Et alternativ vil kunne være å bruke klientkonto hos advokat. Basert på dokumentasjon fra bank/advokat gir deretter revisor en erklæring om at beløpet er stilt til stiftelsens selvstendige disposisjon. Stiftelsen sender deretter melding til Brønnøysundregistrene for registrering av stiftelsen. Stiftelsen vil da få tildelt et organisasjonsnummer.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk