Følg

Må vi sende inn mellombalanser?

Dersom det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning siden avslutning av siste årsregnskap og fram til i dag, er det ikke nødvendig å sende inn mellombalanse.

Da vil det være tilstrekkelig at styret stadfester i søknaden at det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning siden siste reviderte årsregnskap.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk