Følg

Er bidrag til rasjonell/effektiv drift god nok begrunnelse for sammenslåing?

En søknad vil kunne begrunnes med at en sammenslåing av de to vil gi administrative og økonomiske gevinster slik at stiftelsenes ressurser i større grad kan brukes til å fremme formålet.

Sammenslåing av de to stiftelsene kan da skje når den nåværende strukturen med to stiftelser viser seg å være "uheldig eller uhensiktsmessig", jf. stiftelsesloven § 46 andre ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk