Følg

Hvem oppnevner tillitsmann?

Har overdrager/testator ikke oppnevnt tillitsmann, skal Stiftelsestilsynet oppnevne en etter anmodning fra mottaker av midlene. Dersom det f.eks. i testamentet står hvem som skal være tillitsmann, trenger du ikke søke.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk