Følg

Hvilke vedtektsendringer må meldes til Stiftelsestilsynet?

Alle endringer som gjøres i vedtektene, både vesentlige og mindre vesentlige, blir regnet som en omdanning og må godkjennes av Stiftelsestilsynet for å være gyldige.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk