Følg

Hva må ligge ved søknaden om vedtektsendring?

I søknaden må styret begrunne hvorfor endringene er gjort. Begrunnelsen må være knyttet til minst et av vilkårene i stiftelsesloven § 46 første eller andre ledd. I tillegg kreves:

  • Signert styreprotokoll. Det må gå klart fram av styrevedtaket hvilke endringer som gjøres, og hvorfor. Protokollen må være signert av alle medlemmene som har deltatt i behandlingen.
  • Uttalelse fra oppretteren eller oppretters nærstående, samt andre som blir berørt av endringen, jf. stiftelsesloven § 49. Det er tilstrekkelig at styret dokumenterer at oppretter eller andre som blir berørt har fått mulighet til å uttale seg. Dersom det ikke er mulig å hente inn uttalelse, skal stiftelsen forklare hvorfor.
  • Nye, reviderte vedtekter må være daterte. Vedtektene kan gjerne være signerte, men dette er ikke et absolutt krav etter loven.

Vi anbefaler at dere bruker vårt hjelpeskjema som viser hvilke vedlegg som er nødvendige.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk