Følg

Hvem i kommunen kan gi uttalelse dersom kommunen er oppretter?

En uttalelse fra kommunen må komme fra det organ eller person som har rett til å avgi uttalelse på vegne kommunen som oppretter. Dette vil normalt være det samme organet som besluttet opprettelse av stiftelsen, med mindre retten til å avgi uttalelse har blitt delegert til andre i kommunen. Den enkelte kommune vil være nærmest å ha kunnskap om hvem som har rett til å avgi uttalelse.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk