Følg

Hvor lang er styremedlemmers tjenestetid?

Styremedlemmer tjenestegjør i fire år, hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene. Et styremedlem skal likevel bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt. Dette gjelder selv om tjenestetiden er utløpt. Styremedlemmers ansvar løper altså inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk