Følg

Stiftelsens formål er å dele ut penger, men har liten kapital. Når kan stiftelsen oppheves?

Dersom en stiftelse, som har som eneste formål å dele ut avkastning av kapital, i flere år har erfart at avkastningen ikke dekker annet en faste utgifter, vil ofte vilkåret om at formålet ikke lenger lar seg etterleve være oppfylt, jf. stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav a).

En søknad om oppheving vil i slike tilfeller oftest ikke behøve ytterligere begrunnelse.

Er kapitalen bundet vil det kunne være et alternativ å søke om å få endre denne bindingen i vedtektene, slik at stiftelsen kan eksistere noen år til med utdelinger. Dette vil være som ledd i en «styrt avvikling».  

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk