Følg

Hva skal skje med resterende midler i stiftelsen ved en oppheving?

Det følger av stiftelsesloven § 47 at kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket, skal brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.

Vedtak om bruk av eventuelle resterende midler skal fattes av stiftelsens styre samtidig som det fattes vedtak om oppheving. Stiftelsestilsynet skal godkjenne den vedtatte bruken av midlene under sin behandling av søknaden.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk