Følg

Skal vi registreres som alminnelig eller næringsdrivende stiftelse?

De aller fleste stiftelser (over 87%) er alminnelige stiftelser. Stiftelsesloven §4 lister opp tre tilfeller hvor en stiftelsen må regnes for å være næringsdrivende:

  • Hovednæringsdrivende: «stiftelser som har til formål å drive næringsvirksomhet selv»
  • Binæringsdrivende: «stiftelser som driver næringsvirksomhet selv», uten at dette er stiftelsens formål
  • Holdingstiftelser: «stiftelser som på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen»

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk