Følg

Kan grunnkapitalen bestå av annet enn penger?

Grunnkapital i andre eiendeler enn penger er regulert av stiftelsesloven § 15. Det følger av bestemmelsen at for at noe skal kunne føres opp som grunnkapital, så må det kunne balanseføres etter regnskapsloven. En lovnad om å utføre tjenester kan derfor ikke være grunnkapital.

Bestemmelsen sier videre at eiendeler som skal brukes som grunnkapital ikke kan settes til høyere verdi enn virkelig verdi på dagen for åpningsbalansen.

Det følger videre av stiftelsesloven § 12 bokstav d at når grunnkapitalen består av tingsinnskudd skal melding om registrering av stiftelsen vedlegges erklæring fra revisor på at eiendelene har en verdi som minst svarer til det beløpet stiftelsen har fastsatt i vedtektene.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk