Følg

Kan en stiftelse opprettes ved testament?

Ja, en stiftelse kan opprettes ved testament, jf. stiftelsesloven § 2. Historisk sett har nok dette vært den vanligste måten å opprette stiftelser på.

En stiftelse opprettet ved testament blir ansett for å være opprettet som eget rettssubjekt på det tidspunktet testator dør. Det er således verken tingretten eller Stiftelsestilsynet som sørger for opprettelsen. 

Dersom det i testamentet er sagt noe om hvem oppretter ønsker skal sitte i stiftelsens styre (noe vi på det sterkeste vil anbefale), vil tingretten varsle den/disse om arvefallet.

Dersom det ikke går klart fram av testamentet hvem oppretter/testator ønsket som styremedlemmer, vil tingretten kontakte Stiftelsestilsynet for oppnevning av slike, jf. stiftelsesloven § 29 første ledd.

Les mer om stiftelser opprettet ved testament.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding. 

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk